Citizenship Discourses in the Early Middle Ages

News archive

Stagiairs gezocht

Stagiairs gezocht

De Utrechtse Universiteitsbibliotheek afdeling Bijzondere Collecties en het NWO-project Citizenship Discourses in the Early Middle Ages hebben ruimte voor vier stagiairs. Je gaat stagelopen bij de UBU Bijzondere collecties en bij het NWO-onderzoeksproject Citizenship Discourses in the Early Middle Ages. Samen met medestagiairs bereid je een tentoonstelling voor in de Domkerk in het kader van het project Gelukkige stad! Sint-Maarten en de 900ste stadsverjaardag van Utrecht in 2022.

Project Gelukkige stad!

In 2022 viert de stad Utrecht 900 jaar stadsrechten. Een multidisciplinaire projectgroep onder leiding van Prof. dr. Els Rose (Universiteit Utrecht) organiseert ter gelegenheid van de stadsverjaardag een publieksproject over stedelijk samenleven in relatie tot de heilige stadspatroon in heden en verleden onder de titel Gelukkige stad!
Wat geluk voor een stad behelst en hoe een stad reageert op crisis die duurzaam stedelijk samenleven bedreigt, wordt in verschillende tijden en omstandigheden op telkens verschillende manieren ingevuld. Het multidisciplinaire en multimediale project Gelukkige stad! vertelt het verhaal van Utrecht en Sint-Maarten. Vanaf de vroege Middeleeuwen tot op de dag van vandaag inspireert deze patroonheilige mensen met verschillende achtergronden tot het bouwen aan een gelukkige stad. Het project maakt met een publieksboek, een publiekssymposium, een tentoonstelling en een integrale uitvoering van middeleeuwse Sint-Maartensmuziek (met een audiovisuele registratie) in de Domkerk middeleeuws Utrechts erfgoed toegankelijk voor een hedendaags stedelijk publiek.

Werkzaamheden

In dit project is plek voor 4 stagiairs (2 op BA-niveau, 2 op MA-niveau) die de tentoonstelling voorbereiden, in samenwerking met stagebegeleiders dr. Bart Jaski, UBU Bijzondere collecties, en prof. dr. Els Rose, projectleider en leider van het NWO-project Citizenship Discourses. De werkzaamheden betreffen het voorbereiden van acht tentoonstellingspanelen met middeleeuws en hedendaags Sint-Maartensmateriaal vanuit verschillende invalshoeken. Beeldmateriaal en geschreven toelichtingen worden door de studenten geselecteerd en vervaardigd, alsmede audiovisueel materiaal dat door middel van QR-codes toegankelijk wordt gemaakt voor bezoekers met een smartphone. Daarvoor zullen de studenten informatie ophalen bij de stagebegeleiders en bij andere experts uit hun netwerk. Technische aspecten worden door de tentoonstellingscommissie van de Domkerk begeleid: zij drukken het materiaal dat in voorgeschreven format door de studenten moet worden aangeleverd. Samenwerken met deze groep vrijwilligers is onderdeel van de stage. In de UBU zullen de stagiairs ook betrokken worden bij het verder (online) toegankelijk maken van middeleeuws materiaal dat wordt bewaard in UBU Bijzondere Collecties.

Periode van de stage en vergoeding, contact

De stages worden gedaan in de periode november 2021 – juni 2022; opening van de tentoonstelling is voorzien op 2 juni 2022 waarna nog tijd is voor verslaglegging en reflectie. Vergoeding: BA 7.5 ECTS per blok; MA 5 ECTS per blok, min. 1 blok, max. 2. Voor informatie kun je contact opnemen met Els Rose: h.g.e.rose@uu.nl. Aanmelding voor 10 oktober 2021, eerder mag.